Prawo administracyjne

  • doradztwo w zakresie zezwoleń, koncesji i licencji
  • regulacja stanów prawnych przed organami jednostek samorządu terytorialnego
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • reprezentacja przed organami podatkowymi
  • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
  • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym