Prawo gospodarcze

  • tworzenie i rejestracja spółek handlowych
  • stała obsługa spółek i przedsiębiorców
  • przekształcenia, fuzje, przejęcia, łączenie spółek
  • przygotowywanie opinii w bieżącej działalności przedsiębiorców
  • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych i pozasądowych
  • udzielanie porad i konsultacji