Prawo umów

  • analiza i doradztwo w zakresie przygotowania umów handlowych
  • negocjacje umowne
  • nadzór nad wykonaniem zawartych umów
  • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorców
  • przygotowywanie opinii w sprawach cywilnych