Prawo własności indywidualnej

  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego oraz własności przemysłowej
  • przygotowywanie opinii
  • przygotowywanie umów licencyjnych
  • pomoc w przygotowaniu rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych
  • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie reprezentacji przez Urzędem Patentowym
  • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji.