Usługi prawne dla firm

Oferta dla przedsiębiorców

Świadczymy kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców. Jako kancelaria prawa gospodarczego towarzyszymy klientom od momentu założenia przedsiębiorstwa aż do jego likwidacji/upadłości. Oferujemy również pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa, a także przeprowadzamy klienta przez proces ogłoszenia upadłości.

Usługi kancelarii prawa gospodarczego świadczone są w postaci porady, sporządzania oraz opiniowania umów i innej dokumentacji, a także reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym. Mogą Państwo liczyć na wsparcie kancelarii nie tylko w zakresie spraw gospodarczych. Prawnik służy pomocą także w kwestiach spornychregulowanych przez prawo pracy. Wiemy, jak istotnym wsparciem dla firm jest pomoc w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz w zakresie spraw pracowniczych. Dlatego swoje usługi kancelaria świadczy zarówno w formie jednorazowego wsparcia (rejestracja spółki, rejestracja znaku towarowego, analiza umowy, itp.), jak i w formie stałej współpracy przy obsłudze bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności.

Obszarami specjalizacji kancelarii są sprawy regulowane przez prawo:

Gospodarcze:

 • tworzenie i rejestracja spółek handlowych
 • stała obsługa spółek i przedsiębiorców
 • przekształcenia, fuzje, przejęcia, łączenie spółek
 • przygotowywanie opinii w bieżącej działalności przedsiębiorców
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych i pozasądowych
 • udzielanie porad i konsultacji

Administracyjne:

 • doradztwo w zakresie zezwoleń, koncesji i licencji
 • regulacja stanów prawnych przed organami jednostek samorządu terytorialnego
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed organami podatkowymi
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Umów:

 • analiza i doradztwo w zakresie przygotowania umów handlowych
 • negocjacje umowne
 • nadzór nad wykonaniem zawartych umów
 • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorców
 • przygotowywanie opinii w sprawach cywilnych

Karne gospodarcze:

 • obrona w sprawach karnych w zakresie oszustw kapitałowych i ubezpieczeniowych
 • obrona w sprawach karnych w zakresie tzw. prania brudnych pieniędzy
 • obrona w sprawach karnych związanych z egzekucją roszczeń
 • reprezentacja w sprawach karnych spółek handlowych

Pracy:

 • przygotowywanie umów o pracę
 • przygotowywania kontraktów menadżerskich
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • opracowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • opracowanie dokumentacji w zakresie delegowania pracowników za granicę
 • pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie w Polsce

Własności intelektualnej:

 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego oraz własności przemysłowej
 • przygotowywanie opinii
 • przygotowywanie umów licencyjnych
 • pomoc w przygotowaniu rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych
 • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie reprezentacji przez Urzędem Patentowym
 • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji.