Pomoc prawna dla frankowiczów

W związku ze stosunkowo niedawnymi zawirowaniami na rynku walut wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie dotknięci owymi perturbacjami okazali się frankowicze — jak potocznie określa się posiadających zobowiązania w tej właśnie walucie. Pomoc osobom poszkodowanym przez wzrastające kursy walut jest jednym z obszarów specjalizacji adwokatów z naszej kancelarii.

Moda na obce waluty

O popularności zobowiązań walutowych we wczesnych latach dwutysięcznych zdecydowało kilka czynników. Wysokie stopy procentowe pożyczek złotówkowych miały wpływ na wygórowane oczekiwania banków względem płynności i wiarygodności finansowej klientów, co znacznie ograniczało możliwości otrzymania pieniędzy przez przeciętnych obywateli. Z kolei atrakcyjny marketing i niski finalny koszt kredytów frankowych przyciągał osoby, którym marzył się zakup mieszkania lub samochodu. Jednak po uwolnieniu kursu szwajcarskiej waluty jej kurs poszybował w górę, w efekcie powiększając wysokość zobowiązania nawet dwukrotnie.

Adwokat w sprawie kredytów frankowych

Podstawowym działaniem adwokata w kontekście pomocy prawnej osobie posiadającej zobowiązania walutowe jest dogłębna analiza umowy zawartej z bankiem. Tego rodzaju kontraktu pełne są sformułowań niezgodnych z prawem bankowym, co jest podstawą do wstąpienia na drogę sądową.

Czym może skutkować pomoc frankowiczom świadczona przez adwokata

Abuzywne klauzule zawarte w umowie mogą stanowić prawną podstawą do jej całkowitego unieważnienia, co jednak ma miejsce stosunkowo rzadko. Możliwe jest także przeliczenie kredytu na złotówki, czyniąc zobowiązanie niezależnym od kursu obcej waluty. Częstym postulatem adwokatów w sądowych bataliach jest również zmniejszenie całkowitego salda kredytu — w niektórych przypadkach kwota zobowiązania może zostać zredukowana nawet o połowę.

Pomoc prawna dla frankowiczów

Osoby, nad którymi ciąży zobowiązanie walutowe mogą liczyć na system pomocy prawnej wynikający bezpośrednio z ustawy. Od 1 stycznia 2020 roku maksymalna kwota wsparcia została zwiększona do 2 tys. złotych miesięcznie, natomiast czas otrzymywania świadczenia wydłużono do 36 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *