Prawo pracy

  • przygotowywanie umów o pracę
  • przygotowywania kontraktów menadżerskich
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
  • opracowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
  • opracowanie dokumentacji w zakresie delegowania pracowników za granicę
  • pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie w Polsce